Links Stichting Samendracht

 

taksatieschaal

ICF-Taksatieschaal: hulpvraag in beeld


De Taksatieschaal brengt exact in beeld wat je zelf wel kunt en wat je zelf niet kunt.

jonx

Autismeteam Noord Nederland, locatie Drachten
Lentis, Zorggroep Jonx.

NVA De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
ZorgID

Onwikkelt kerngezond vastgoed

NSGK Een samenleving waarin kinderen en jongeren met een handicap vanzelfsprekend samen leven  - dat is de droom van het NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Per saldo Per Saldo is dé landelijke belangenorganisatie van en voor mensen met een beperking die met een Persoons Gebonden Budget (PGB) zelf zorg, hulpmiddelen en voorzieningen inkopen

Accolade Prettig wonen op een plek waar je je thuis voelt. Dat is volgens ons het recht van iedereen en daar zetten wij ons voor in.

JP vd Bent Ieder mens is uniek. Ieder mens wil op zijn eigen manier zijn leven inrichten en deelnemen aan de samenleving

 

---